Wie zijn wij

Wij zijn de Postzegel vereniging van de NV Nederlandse Spoorwegen en ProRail met de daarbij railgebonden bedrijven.
De naam van onze vereniging luidt

Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten”,
afgekort de NVSP.Zij is opgericht op 5 Maart 1949.

En hebben dus leden door heel Nederland en een aantal inmiddels daarbuiten. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het door de leden in gezamenlijk verband beoefenen van de filatelie. Zij tracht dit o.a.te bereiken door het houden van tweemaandelijkse bijeenkomsten waar ieder lid van harte welkom is. Op deze bijeenkomsten kan er onderling worden geruild en is er een veiling met zeer mooie uiteenlopende kavels en postzegelaccessoires. Ook wordt er desgevraagd voorlichting en advies gegeven aan de leden.

Als er behoefte is wordt er deelgenomen aan of organiseren wij zelf nationale en internationale tentoonstellingen.
Ook kan er een keuring van postzegels, stempels, poststukken etc worden geregeld. Iedere twee maanden (behalve in Juli) komt ons blad ”Contact”uit en is er een bijeenkomst. De data kunt u vinden onder de knop "Data bijeenkomsten", linksboven aan de pagina.

In onze vereniging is een ”Nabestaandencommissie" werkzaam Deze commissie, bestaat uit ter zake deskundige leden van onze vereniging. En kan desgewenst de familie van een overleden lid adviseren hoe verder om te gaan met de geërfde filatelieverzameling. Ook in geval van een eventueel door de familie gewenste verkoop van de verzameling. In het verleden is ons uit vragen om advies gebleken dat er, ten aanzien van dit onderwerp, vaak behoefte is aan ondersteuning vanuit de vereniging. Mocht u eventueel een beroep wensen te doen op de ondersteuning door onze commissie, dan verzoeken wij u schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met het bestuur van de NVSP.

Helaas is het sinds 2005 niet meer mogelijk het rondzendverkeer te continueren. In de hoogtijdagen was dit een heel groot onderdeel van onze vereniging en daar waren heel veel leden bij betrokken. In de hoogtijdagen, de 90-er jaren, was het aantal leden 2500. Nu telt de vereniging nog 70 leden. Met diverse andere activiteiten zoals postzegelpuzzels - spoorladdercompetitie etc willen wij de leden nog meer betrekken bij het wel en wee van onze vereniging. Tijdens een van de bijeenkomsten in het voorjaar vindt de algemene leden vergadering plaats. De overige activiteiten en wat er zoal op de bijeenkomsten gebeurt vind u ook terug op deze website. Als u vragen heeft of anderszins met ons wilt communiserenu, klik dan op de knop "Contact", linksboven aan de pagina.

Met een vriendelijke postzegel, groeten wij u,

vriendelijke groet

Het bestuur.